Interaktivni video

Korak dalje:

Uz informaciju više,

za doživljaja

Video komunikacija je postala stvarna.
To više nije samo jednostrana prezentacija proizvoda i usluga, već stvarna i obostrana komunikacija…

Gledatelj u interaktivnom videu može sam birati informacije,
na način koji želi i tako ostvariti sasvim jedinstven pristup sadržaju koji je na raspolaganju.